دهک  | dehak
کلانشهر Archives | دهک | dehak
  • ضرورت تعادل و تناسب در محيط زيست
  • کلان‌شهرهاي جهان دستخوش مشکلات و مسائل متعددي هستند. شهر تهران نيز با افزايش جمعيت به يکي از کلان‌شهرهاي جهان تبديل شده و در معرض تهديد مشکلات متعدد اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي است. شعار سال: کلان‌شهرهاي جهان دستخوش مشکلات و مسائل متعددي هستند. شهر تهران نيز با افزايش جمعيت به يکي از کلان‌شهرهاي جهان تبديل شده و […]