دهک  | dehak
کفال و کپور Archives | دهک | dehak
  • پایان فصل صید ماهیان در دریای خزر
  • صید ماهیان استخوانی دریایی خزر که از ۲۰ مهر ۹۶ در سواحل استان‌های شمالی آغاز شد پس از شش ماه امروز به پایان رسید. شعار سال:سرپرست اداره کل شیلات مازندران با بیان این که صیادان مازندرانی در این مدت ۲۷۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی صید کردند؛ ارزش اقتصادی این میزان ماهی صید شده را ۷۰ […]