دهک  | dehak
کشورهای هدف Archives | دهک | dehak
  • کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی با هدف صادرات محصول ساخته شود
  • در کنار اهمیت همکاری های سفارتخانه های کشورمان در کشورهای هدف، غیبت شرکت های تولیدی بزرگ و صاحب نام برای صادرات، از بزرگ ترین مشکلات صنایع غذایی ایران برای باز شدن موانع صادراتی کشورمان است. شعارسال: مهدی معصومی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی اتاق ایران و مدیرعامل شرکت تلاونگ، در […]