دهک  | dehak
کشورهای خارجی Archives | دهک | dehak
  • پرونده واردات آب به ایران باز شد
  • موضوع احیا دریاچه ارومیه که از ابتدای دولت روحانی مورد توجه بوده اکنون پرونده جدیدی را باز کرده و بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده توسط دولت قرار شده است تا برنامه‌های انتقال آب از کشورهای خارجی مورد مطالعه قرار گیرد که برای این کار نیز مشاور خارجی تعیین شده است. شعارسال: بارش های اخیر موجب […]