دهک  | dehak
کشورهای اتحادیه اروپایی Archives | دهک | dehak
  • ذرت تراریخته جدید در اروپا مجوز مصرف گرفت
  • سازمان ایمنی غذای اتحادیه اروپا برای یک ذرت تراریخته جدید مجوز مصرف انسانی و دامی صادر کرد. شعارسال:به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، سازمان ایمنی غذای اتحادیه اروپا با انتشار گزارش کارشناسی خود درباره ایمنی و سلامت یک رخداد ذرت تراریخته مقاوم به آفت و علف‌کش‌های گلایفوسیت و گلایفوزینت صدور مجوز مصرف انسانی و […]