دهک  | dehak
کشت گیاه زعفران Archives | دهک | dehak
  • برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای برندسازی و توسعه بازارهای صادراتی
  • با توجه به ارزش افزوده بالا و نیاز آبی کم،توسعه کشت گیاه زعفران از جمله برنامه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و همچنین برندسازی و توسعه بازارهای صادراتی این محصول در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. شعار سال: وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ممنوعیت خروج […]