دهک  | dehak
کشت پاییزه چغندر قند Archives | دهک | dehak
  • ایران سه سال دیگر در تولید شکر خودکفا می‌شود؟
  • شعار سال: با وجود گذشت هشت ماه از سال جاری، تاخیر در اعلام قیمت شکر باعث شده کارخانجات نتوانند مطالبات چغندرکاران را بدهند؛ مساله‌ای که ممکن است تحقق رویای خودکفایی شکر را در سه سال آینده دشوار کند. شاید زمانی رویا به نظر می‌رسید که کشور در تولید شکر به خودکفایی برسد اما اکنون زمان زیادی […]