دهک  | dehak
کشت و واردات Archives | دهک | dehak
  • سلامت محصولات تراریخته ابهام جدی دارد
  • فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی در پی نشست تخصصی اعضای این فرهنگستان، با انتشار بیانیه ای از ابهام جدی در سلامت محصولات تراریخته خبر داد و پیشنهاد کرد که تا اطمینان یافتن از سلامت کامل مصرف این گونه محصولات، از کشت و واردات آن به کشور جلوگیری شود. شعار سال: نبود مستندات قوی علمی و […]