دهک  | dehak
کشت و صنعت خوزستان Archives | دهک | dehak
  • صنايع تبديلي ضرورت کنوني کشت و صنعت خوزستان است
  • وزير جهاد کشاورزي گفت: صنايع تبديلي و پايين دستي حلقه مفقوده کشت و صنعت خوزستان هستند که اميدواريم با حمايت مسئولان استان ايجاد شوند. شعارسال:وزير جهاد کشاورزي گفت: صنايع تبديلي و پايين دستي حلقه مفقوده کشت و صنعت خوزستان هستند که اميدواريم با حمايت مسئولان استان ايجاد شوند. محمود حجتي روز پنجشنبه در آيين بهره […]