دهک  | dehak
کشت های بومی Archives | دهک | dehak
  • منع کشت محصولات آب بر به استانداری‌ها واگذار شد
  • با تشدید کم آبی و کاهش منابع و آب‌های زیرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای کاشت نشدن محصولات آب بر در استان‌های کم آب و خشک تدوین کرد که کشت برنج در استان‌های شمالی و کشت نشدن آن در استان‌های دیگر یکی از بخش‌های مهم این برنامه بود. این طرح را می‌توان بخشی از طرح […]