دهک  | dehak
کشت قارچ Archives | دهک | dehak
  • واحدهای تولید بستر کشت قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات معاف شدند
  • معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از معافیت واحدهای تولید بستر کشت قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات خبر داد. شعارسال: محمدعلی طهماسبی اعلام کرد: واحدهای تولید بستر کشت قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات معاف شدند. وی تصریح کرد:با توجه به مصوبه مورخ ۸/۵/۱۳۹۷ کمیسیون اصلی اقتصادی هیات دولت، فعالیت تولید بستر کشت قارچ […]