دهک  | dehak
کشت سنتی Archives | دهک | dehak
  • کشت گلخانه ای شیوه ای برای سازگاری با خشکسالی
  • سیاستهای هوشمندانه در بخش کشاورزی که از آن جمله می توان به شیوه های نوین کشت و دوری از روشهای سنتی و آب بر اشاره کرد می تواند در شرایط بحرانی موجود راهی برای شکوفایی بخش کشاورزی در اوج بحران خشکسالی و تنش آبی باشد. شعارسال: این در حالی است که خشکسالی معضلی همه گیر […]
  • ارزیابی تبعات کشت و واردات محصولات تراریخته
  • شعارسال: تراریخته‌ها یکی از چالشی‌ترین مباحث مربوط به تغذیه و محیط زیست هستند. در سالهای گذشته با کنار گذاشته شدن تدریجی کشت سنتی بر میزان این چالش افزوده شده است. موافقان و مخالفان نیز با ادعاهای خود در دو سوی این مشاجره ایستاده‌­اند. اهمیت موضوع و دغدغه‌های مربوط به سلامتی و مسائل زیست محیطی سبب […]