دهک  | dehak
کشت سبزی Archives | دهک | dehak
  • فریاد یک بنای تاریخی از بی‌توجهی
  • این روزها وقتی به باغ کلانتر در کرمان می‌رسید پارچه نوشته‌های سبزی‌فروشانی را می‌بینید که تبلیغ فروش انواع سبزیجات را می‌کنند و باغ را به مزرعه گندم و اسفناج تبدیل کرده‌اند‌. وقتی نام باغ‌های تاریخی کرمان را در فضای مجازی جست‌وجو می‌کنید به نام دو باغ بسیار زیبا می‌رسید که نقش تأثیر‌گذاری در تاریخ کرمان […]