دهک  | dehak
کشت‌های گلخانه‌ای Archives | دهک | dehak
  • سرگیجه مسری سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص «بحران آب»!
  • شعار سال: چرا به رغم ترسناک جلوه کردن بحران آب، خبری از تشکیل جلسات ویژه مدیریت این بحران نیست؟ پاسخ به این سوال را می‌شود در مرور چند خبر دریافت؛ اخباری که از یک مرجع و طی چند روز مخابره شده. در شرایطی که خشکسالی بر بسیاری از نقاط کشورمان سایه افکنده و گرمای شدید […]
  • همزیستی مسالمت آمیز صنعت و کشاورزی
  • شعار سال: عدم تامین آب کافی و مستمر برای آبیاری اراضی تحت پوشش زاینده رود در قالب حق آبه داران، کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، کاهش کیفیت آب موجود اعم از زیرزمینی و سطحی، وابستگی شدید و نسبت مستقیم اشتغال و معیشت مردم منطقه به کشاورزی و صنعت و مهم‌تر از همه مهاجرت بی‌رویه مردم […]