دهک  | dehak
کشتزارها Archives | دهک | dehak
  • توسعه سامانه های نوین آبیاری دستاورد تدبیر و تلاش دولت
  • در حالی که کم آبی، مدیریت مصرف آب را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده تلاش و تدبیر دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این معضل در حوزه کشاورزی ظرف سالهای اخیر منجر به گسترش سامانه های نوین آبیاری در سطح کشتزارهای کشور شده است. شعارسال: گرچه ۱۵ درصد زمینهای کشاورزی در سطح جهان آبی […]