دهک  | dehak
کشتارگاه های مجهز Archives | دهک | dehak
  • حلقه زنجیره تولید مفقود مانده است/ احیای آببندان های شمال
  • وزیر جهاد کشاورزی گفت: عمده آسیب بخش کشاورزی، حلقه مفقوده زنجیره تولید است لذا باید شعار از مزرعه تا سفره و تولید سالم مورد توجه قرار گیرد. شعارسال: محمود حجتی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از کشتارگاه طیور در گلوگاه در جمع مدعوین شرکت کننده در این مراسم اظهار داشت: زنجیره تولید در بخش کشاورزی […]