دهک  | dehak
کشاورز نمونه Archives | دهک | dehak
  • زنان در برخی بخش ها رتبه کشاورز نمونه را به خود اختصاص دادند
  • معاون وزیرجهاد کشاورزی گفت: از مجموع ۱۴۳۶ داوطلب جهت شرکت در انتخاب کشاورز نمونه، ۱۵۳ نفر انتخاب شدند. شعارسال: اسکندر زند رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری که به مناسبت سی و دومین دوره معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی برگزارشد، اظهار کرد: ارج نهادن به تلاش کشاورزان، ایجاد فرصت برای طرح […]