دهک  | dehak
کشاورزی پایدار Archives | دهک | dehak
  • بی‌برنامگی سیستم دولتی
  • شعار سال: در این رابطه از آقای علیزاده شایق، رییس انجمن برنج ایران از وضعیت حال حاضر، معضلات و آینده این بازار پرسیدیم. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید. انجمن برنج ایران در چه سالی و با چه اهدافی تشکیل شد؟ انجمن برنج ایران در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد و اهداف مختلفی را پیگیری […]
  • نقش کشاورزي پايدار در توسعه و حفاظت از محيط زيست در ايران
  • توسعه پايدار کشاورزي نظامي است که از شيوه‌هاي غيرکاراي سنتي و غيراقتصادي جلوگيري مي‌کند و بر استفاده از دانش و شيوه‌هاي مدرن کشاورزي تکيه دارد که با استفاده از اين شيوه و مدنظر قراردادن مسائل زيست‌محيطي به اقتصادي‌بودن و بازده بيشتر توليد نيز توجه کافي دارد. شعار سال: توسعه پايدار کشاورزي نظامي است که از شيوه‌هاي […]