دهک  | dehak
کشاورزی مکانیزه Archives | دهک | dehak
  • برداشت چای از مزارع چای گیلان
  • با نزدیک شدن به اواسط بهار، جنب و جوش کار، مزارع چای گیلان را فرا گرفته است. شعار سال: با نزدیک شدن به اواسط بهار، جنب و جوش کار، مزارع چای گیلان را فرا گرفته است. اختصاصی شعار سال، ارسالی از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی [ad_2] Source link
  • برداشت برگ سبز چای، از مزارع چای گیلان
  • با نزدیک شدن به اواسط بهار، جنب و جوش خاصی، مزارع چای گیلان را فرا گرفته است. تصاویر زیر،مناظری چشم نواز از برداشت چای در مزارع گیلان را نشان می دهد. شعار سال: با نزدیک شدن به اواسط بهار، جنب و جوش خاصی، مزارع چای گیلان را فرا گرفته است. تصاویر زیر،مناظری چشم نواز از […]