دهک  | dehak
کشاورزی در حوزه کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • کشاورزی ایران در حال نابودی
  • افزايش سطح زير کشت و مصرف آب کشاورزي به شیوه های سنتي، تبدیل به آفت کشاورزی ایران شده است و بسیاری از منابع آبی به دلیل استفاده از روش های غلط، هرز می رود. شعار سال : افزايش سطح زير کشت و مصرف آب کشاورزي به شیوه های سنتي، تبدیل به آفت کشاورزی ایران شده […]