دهک  | dehak
کشاورزان نمونه Archives | دهک | dehak
  • هدررفت سالانه غذای ۱۵ میلیون نفر در کشور
  • معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالانه به میزان غذای ۱۵ میلیون نفر در کشور ضایعات غذا داریم. این میزان ضایعات غذایی در حالی است که همه فشار امنیت غذایی کشور بر دوش بخش کشاورزی قرار دارد. شعار سال: اسکندر زند روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان […]