دهک  | dehak
کسب‌وکارهای کاورزی Archives | دهک | dehak
  • صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ‌نهادی توسعه‌ای است
  • عملکرد صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به‌مثابه نهادهای توسعه‌ای با ارائه توضیحات و تجارب صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری از سوی مدیرعامل این صندوق در جلسه اتاق فکر شرکت مادر تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شعار سال: عملکرد صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به‌مثابه نهادهای توسعه‌ای با ارائه توضیحات و تجارب […]