دهک  | dehak
کره Archives | دهک | dehak
  • چرا نمی‌توانیم کره تولید کنیم؟
  • کره یک محصول پروتئینی پرمصرف در سبد خانوار است که با وجود تولید مناسب لبنیات، آن را وارد می‌کنیم؛ اما این در حالی است که به گفته کارشناسان صنایع لبنی می‌توانیم در تولید این محصول هم خودکفا شویم. شعار سال: کره یک محصول پروتئینی پرمصرف در سبد خانوار است که با وجود تولید مناسب لبنیات، آن […]