دهک  | dehak
کردستان عراق Archives | دهک | dehak
  • خاورمیانه درانتظار خشکسالی طولانی
  • خاورمیانه باید خود را آماده استقبال از خشکسالی‌هایی طولانی‌تر، موج گرمای داغ‌تر و متداول شدن ریزگردها کند که تبعات تغییرات جوی زمین است شعارسال: این هفته نامه انگلیسی در گزارشی مفصل به تحلیل پدیده خشکسالی در خاورمیانه پرداخته و نوشته است: تغییرات جوی، دارد خاورمیانه و بالاخص جهان عرب را نگون بخت تر از همیشه […]