دهک  | dehak
کد Archives | دهک | dehak
  • برچسب روی میوه‌ها و سبزیجات چه می‌گویند؟
  • آیا درباره برچسبهایی که روی میوه‌ها و سبزیجات هستند چیزی می‌دانید؟ شعارسال: آیا درباره برچسب هایی که روی میوه ها و سبزیجات هستند می دانید؟ به این برچسب ها ( PLU ) گفته می شود که حروف اختصاری جستجوی محصول (Produce Look Up ) است. این برچسب ها و کدهای آن از سوی فدراسیون بین […]