دهک  | dehak
کتالم Archives | دهک | dehak
  • جهاد کشاورزی انگار وزارتخانه هشت محصول است
  • عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه باغداری جایی در وزارت جهاد کشاورزی ندارد گفت: وزارت جهاد کشاورزی انگار وزارتخانه هشت نوع از محصولات است. شعار سال: شمس الله شریعت نژاد اظهار داشت: از جمله انتقادات به عملکرد دولت این است که باغداری جایی در کشاورزی ندارد یعنی وزارت کشاورزی انگار وزارت […]