دهک  | dehak
کاووس سید امامی Archives | دهک | dehak
  • معصومه ابتکار؛ متهم شماره یک پرونده قوچ آزاری+فیلم
  • شاسی بلندی که خانم ابتکار را پس از دوران ریاست روانه خانه کرد! شعارسال: ابتکار تا به امروز درباره فیلم قوچ آزاری که توسط فعالین محیط زیست صورت گرفته است، سکوت کرده و هیچ توضیحی نداده است که چرا در زمان تصدی وی در محیط زیست، چنین مجوزهایی صادر شده است. چند وقت پیش بود […]