دهک  | dehak
کاهش واردات Archives | دهک | dehak
  • کاهش واردات پنج کالای بخش کشاورزی +اینفوگرافیک
  • واردات پنج کالای بخش کشاورزی در ۲ماه نخست امسال کم شد، همچنین وزن ۲۰ درصدی روغن آفتاب گردان،استخوان،موز ، کنجاله و برنج سفید نسبت به فروردین و اردیبهشت سال گذشته کم شد. شعار سال: واردات پنج کالای بخش کشاورزی در ۲ماه نخست امسال کم شد؛ همچنین وزن ۲۰ درصدی روغن آفتاب گردان،استخوان،موز ،کنجاله و برنج سفید […]