دهک  | dehak
کاهش مصرف محصولات پروتیینی Archives | دهک | dehak
  • انتقاد از اقدام غیرکارشناسی دولت برای تنظیم بازار نهاده‌های دامی
  • رئیس انجمن صنایع خوراک دام با بیان اینکه ممنوعیت صادرات خوراک راهکار صحیحی برای تنظیم بازار نهاده ها نیست،درباره عواقب این اقدام به دولت هشدار داد شعارسال:رئیس انجمن صنایع خوراک دام با بیان اینکه ممنوعیت صادرات خوراک راهکار صحیحی برای تنظیم بازار نهاده ها نیست،درباره عواقب این اقدام به دولت هشدار داد. مجید موافق قدیری  […]