دهک  | dehak
کاهش قیمت گوشت Archives | دهک | dehak
  • ممنوعیت صادرات دام زنده قیمت گوشت را کاهش داد
  • طی ماه های گذشته با توجه به نوسانات نرخ ارز و صادرات دام زنده به کشورهای منطقه، واردات گوشت افزایش یافت که این موضوع باعث رواج دلالی و افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی شد. ضروری است دولت به منظور تنظیم بازار داخلی سیاست ممنوعیت صادرات دام زنده و تامین نیاز بازار از طریق […]