دهک  | dehak
کاهش فزاینده سطح آب Archives | دهک | dehak
  • ارتباط پایین رفت سطح آب‌های زیرزمینی با زلزله
  • برآوردها نشان می‌دهند که اگر الگوی مصرف آب سطح مصرف کنونی و میزان هدر رفت فعلی تغییر نکند در سال ۲۰۵۰ از هر سه نفر دو نفر دچار کمبود آب خواهند شد و همگی با خطر خشکسالی مواجه خواهیم شد. شعارسال:برآوردها نشان می‌دهند که اگر الگوی مصرف آب سطح مصرف کنونی و میزان هدر رفت […]