دهک  | dehak
کاهش رطوبت Archives | دهک | dehak
  • هدررفت سرمایه های اقتصادی
  • منابع طبیعی سرمایه خدادادی و به عنوان زیرساخت پایه در حیات جوامع بشری محسوب می شود که حراست بهینه از آن پیوند تنگاتنگی با کیفیت زیستمندان کره زمین و انسان دارد شعارسال:منابع طبیعی سرمایه خدادادی و به عنوان زیرساخت پایه در حیات جوامع بشری محسوب می شود که حراست بهینه از آن پیوند تنگاتنگی با […]
  • خشکی ساحل دریا در گلوگاه
  • گلوگاه،شرقی ترین شهرستان مازندران و در کنار خلیج گرگان قرار دارد.همانند دو شهر دیگر ساحلی بندرترکمن و بندرگز نیز تحت تاثیر تغییر شرایط اقلیمی و عوامل انسانی ساحل آبی اش پس رفت زیادی داشته است.شرایطی که با دخالت های انسانی تسریع یافته اند.آب بندان های فراوان و کاهش میزان ورودی آب،عدم لایروبی کانال های منتهی […]