دهک  | dehak
کاهش ذخیره آب سدها Archives | دهک | dehak
  • کم‌آبی، بحرانی مناقشه‌آمیز که گریبان آینده را می‌گیرد
  • کم آبی در زمره چالش های بزرگی قرار دارد که صدمه های جبران ناپذیری را بر زیست بوم وارد می آورد و ابعاد مختلف زندگی انسان را دستخوش تغییر می سازد. این مقوله می تواند در آینده محل مناقشات بسیاری شود و امنیت و آرامش کشور را با بحران روبرو کند. شعارسال:کم آبی در زمره […]