دهک  | dehak
کاهش حجم جریان سطحی Archives | دهک | dehak
  • کاهش ۱۱ درصدی بارندگی | پر نشدن مخازن سدها
  • جزییات گزارش بحران آبی در ایران نشان می‌دهد، در این سال‌ها هیچ‌گاه مخازن سدها به‌طور کامل پر نبوده و حتی تا نصف هم از آب پر نشده است. شعارسال: خشکسالی، تغییر اقلیم، تخریب طبیعت و عدم مدیریت منابع آبی در ایران به جایی رسیده که کشور به گواه همه مختصصان حوزه محیط‌زیست، مدیریت منابع آب […]