دهک  | dehak
کاهش تولید پسته Archives | دهک | dehak
  • صادرات پسته تاجیکی با برند ایران + سند
  • با توجه به کاهش ۸۰ درصدی تولید پسته در ایران، کشورمان اقدام به واردات پسته از تاجیکستان برای صادرات مجدد با برند ایران کرده است. شعارسال:با توجه به کاهش ۸۰ درصدی تولید پسته در ایران، کشورمان اقدام به واردات پسته از تاجیکستان برای صادرات مجدد با برند ایران کرده است. خبرشوک آور و نگران کننده […]