دهک  | dehak
ویلاهای ساحلی Archives | دهک | dehak
  • ساحل‌خوری با سس زیاده‌خواهی
  • برخی از ویلاهای ساحلی مازندران متعلق به افراد صاحب نام و برخی نیز مربوط به افراد چهره‌های هنری، اقتصادی و اجتماعی کشور است و هر روز سطحی از ساحل و دریا را قانونی یا غیرقانونی تصرف می‌کنند و دیوار سیمانی گردادگر خزر می‌کشند. شعارسال: نوار ساحلی مازندران از غرب تا شرق به ساحل اختصاصی برای […]