دهک  | dehak
وضعیت بارش در تهران Archives | دهک | dehak
  • ۶۳.۱ میلی متر کمبود بارش داریم/ وضعیت بحرانی بارش در ۴ استان
  • کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امسال ۶۳.۱ میلیمتر کمبود بارش در کشور داریم. شعارسال:کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امسال ۶۳.۱ میلیمتر کمبود بارش در  کشور داریم. در مورد بارش ها تا روز هفتم اسفند ماه گفت: از ابتدای سال آبی که از مهرماه آغاز می شود، به طور میانگین در کشور ۷۲٫۳ میلی متر باران باریده است. […]