دهک  | dehak
وضعیت آب شرب کشور Archives | دهک | dehak
  • وضعیت آب شرب و کشاورزی ایران «هندوانه‌ای» است
  • سال هاست در بسیاری از کشورهای جهان کشت و زرعی صورت نمی‌گیرد مگر بر اساس الگوی کشت. همان موضوعی که بی‌توجهی به آن این روزها ایران را وارد بحران تمام‌عیاری در زمینه آب کشاورزی و حتی شرب کرده است. شعارسال:سال هاست در بسیاری از کشورهای جهان کشت و زرعی صورت نمی‌گیرد مگر بر اساس الگوی […]