دهک  | dehak
وزیر کشاورزی کانادا Archives | دهک | dehak
  • بازاریابی برای صادرات هدف سفر وزیر کشاورزی کانادا به آمریکا
  • وزارت کشاورزی کانادا به صورت متمرکز وظایف و اختیارات این بخش، از جمله حمایت از تولید و بازاریابی برای صادرات را بر عهده دارد. در همین راستا وزیر کشاورزی کانادا، به منظور بازاریابی برای صادرات محصولات داخلی، به ۵ ایالت مختلف آمریکا سفر نموده است. بخش زیادی از محصولات کشاورزی کانادا به ایالت های آمریکایی […]