دهک  | dehak
وزیر شیلات نروژ Archives | دهک | dehak
  • تغییرات رژیم حقوقی دریای خزر به نفع صیادان ایرانی شد
  • شعارسال: حسن صالحی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار درباره حضور وزیر شیلات نروژ در ایران که منجر به برکناری وی شد، اظهار کرد: از وزیر شیلات نروژ برای حضور در ایران دعوت نشده بود و دیداری نیز در ورود اخیر وی به کشورمان صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه وزارت جهاد […]