دهک  | dehak
نیشکر ایران Archives | دهک | dehak
  • دستیابی به رکورد بی نظیر در ۱۲۳ سال فعالیت صنعت قند کشور
  • شعار سال: بهمن دانایی، میزان چغندر تولیدی سال ۹۶ را بالغ بر هشت میلیون و ۶۹ هزار و ۸۴۴ تن عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان تولید نسبت به سال ۹۲ بیش از ۱۳۲ درصد افزایش نشان می دهد. به گفته وی، میزان نیشکر تولیدی نیز در سال ۹۶ با ۲۱ درصد رشد نسبت به […]