دهک  | dehak
نیروگاه های زباله سوز Archives | دهک | dehak
  • منطقی نیست عامل جدیدی برای آلودگی هوا ایجاد شود
  • احمدی کاسانی در خصوص مشکلات زیست محیطی ناشی از زباله سوزها گفت: « تهران به علت موقعیت خاص خود (قرارگیری بین دو رشته کوه) امکان تهویه هوایی منظم را ندارد که با توجه به شرایط فعلی نباید اجازه داد که منابع آلودگی جدیدی وارد شهر شوند.» شعارسال: اولین زباله سوز در سال ۱۸۸۵ در نیویورک […]