دهک  | dehak
نیاز به پروتئین Archives | دهک | dehak
  • پرورش ماهی راهی برای نجات زمین
  • بر اساس برآوردهای انجام شده توسط فائو و محققان جمعیت جهان تا سال ٢٠٥٠ به حدود ١٠ میلیارد نفر خواهد رسید، برای تامین نیاز پروتئینی این جمعیت میزان تولیدات دامی باید بطور متوسط ٥٢ درصد افرایش یابد. براورده ساختن این نیاز بدون وارد اوردن به محیط زیست بسیار حیاتی است. شعارسال: بر اساس برآوردهای انجام […]