دهک  | dehak
نوسازی قنوات Archives | دهک | dehak
  • دولت مکلف به بازسازی ونوسازی قنوات برای مقابله با بحران کم‌آبی شد
  • نمایندگان مجلس دولت را مکلف به بازسازی و نوسازی قنوات برای مقابله با بحران کم‌آبی کردند. شعارسال:نمایندگان مجلس با اصلاح بندی از قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به بازسازی و نوسازی قنوات، احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع برای مقابله با بحران کم‌آبی و افزایش تولید در بخش کشاورزی […]