دهک  | dehak
نوار غزه Archives | دهک | dehak
  • ایران دیگر نباید مواجهه با مشکل کم آبی را به تاخیر بیاندازد
  • کمبود آب آشامیدنی در این هفته، باعث بروز اعتراضاتی در استان نفت خیز خوزستان شد که بیشتر اقلیت قوم عرب در آنجا زندگی می کنند. معترضان در شهرهای آبادان و خرمشهر به اموال عمومی آسیب زدند و با پلیس درگیر شدند. شعارسال: تظاهرات بر سر آب در ایران بی سابقه نیست. بیش از یک دهه […]