دهک  | dehak
نهادهای دولتی Archives | دهک | dehak
  • برای تولید هر یک لیتر آب بطری، سه لیتر آب مصرف می شود
  • معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست اعلام کرد: برای تولید هر یک لیتر آب بطری، سه لیتر آب و معادل ۵.۶ تا ۱۰.۲ میلیون ژول انرژی مصرف و معادل ۱۶۵.۶ گرم دی اکسید کربن تولید می شود. شعارسال:معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست اعلام کرد: برای تولید هر یک لیتر آب بطری، سه […]