دهک  | dehak
نمکزار Archives | دهک | dehak
  • شوربختی سد گتوند
  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به سد گتوند و شوری آب این سد اظهار کرد: برای علاج‌بخشی سد گتوند سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه تهران را به‌عنوان مشاور و ارائه‌دهنده راهکاری برای حل مشکل این سد معرفی کرد. از طرف این دانشگاه چهار سناریو برای حل مشکل ارائه شد. نهایتا سناریو مدیریت مخزن پذیرفته […]