دهک  | dehak
نظارت بر قیمت Archives | دهک | dehak
  • بخش نظارت سازمان هواپیمایی کشوری کجایی؟ دقیقا کجایی؟
  • داستان پر حاشیه فروش بلیط هواپیما بشکل چارتری و با توجیه قیمت رقابتی؟؟؟ تعریف رقابت و آزاد ،گویا در منطق های مختلف، تفاوت دارد؟؟؟ آیا مافیای تحریم معاش و مافیای بلیط چارتری ، یک داستان است؟ منتظر انعکاس روشنگری های دوستان هستیم.