دهک  | dehak
نان سالم Archives | دهک | dehak
  • سبوس های فله ای آلوده به انواع میکروب ها
  • هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط ۳۰۰ گرم در روز یعنی معادل ۱۱۳ کیلوگرم در سال نان مصرف می‌کنند. بر اساس آمارهای ارائه شده بیش از ۹۰ درصد از خانواده‌های ایرانی از نان سنتی استفاده می‌کنند. شعارسال:هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط ۳۰۰ گرم در روز یعنی معادل ۱۱۳ کیلوگرم در سال نان مصرف می‌کنند. بر اساس […]
  • ما پنج تا هفت نوع نان می‌شناسیم، جهان ۷۰۰ نوع
  • شعار سال: در مقابل شکوه و عظمت غرفه سحر به نسبت نانواهایی که از دوران کودکی‌ به‌خاطر داشتم چنان تحت تأثیر قرار گرفتم که در زاویه‌ای مسلط به سراسر غرفه ایستادم و به تماشا نشستم، این یک نانوایی و خبازی است یا یک شهرک نان؟ در مهرماه سال ۱۳۴۴ که برای تهیه گزارش از خبازهای […]