دهک  | dehak
نابودی منابع طبیعی Archives | دهک | dehak
  • بهره‌برداری بهینه از منابع آب با اجرای عملیات آبخیزداری در کشور
  • حجتی وزیر کشاورزی با بیان این که اجرای عملیات آبخیزداری با مشارکت مردم از سوی این وزارتخانه پیگیری می شود، گفت: آبخیزداری از برنامه های بهره وری آب است و با اجرای آن علاوه بر جلوگیری از سیل و مهار روان آب ها، سفره آب زیرزمینی تقویت می شود. شعار سال:افزايش تقاضای روزافزون براي مـواد […]